Nöjda gäster som återkommer

Det här är naturligtvis inget facit, eftersom det finns en lösning för varje enskilt företag. Dessutom blir listan snabbt alltför lång och här finns bara utrymme för några få tips. Det finns dock några saker man kan tänka på som researrangör och som är en god hjälp på väg mot nöjdare gäster. Säkert kan ni redan detta, men det skadar aldrig att få en påminnelse, eller hur?

Lyssna

Lyssna på gästerna. Även om gästens problem eller önskemål inte är något ni har möjlighet att hjälpa till med är det viktigt att ändå lyssna på det han eller hon har att berätta. Ställ frågor! Försök att se till att gästen talar 90 % och du bara 10 %. Känner gästerna att personalen inte lyssnar förlorar de snabbt intresset för att anlita er igen.Glada resenärer

Finns till hands

Var tillgänglig för gästerna. Se till att gästerna har de kontaktuppgifter som kan behövas om de behöver få tag i dig akut. Ordna också så att det finns minst ett tillfälle varje dag då du finns tillgänglig för gästerna, till exempel i anslutning till hotellfrukost eller liknande.

Håll dina löften

Lova inte dina gäster mer än du kan hålla och se till att hålla det du lovar. Byter du dina löften är det så gott som omöjligt för dig att reparera skadan. Gästerna kommer att känna att de inte kan lita på dig och det är mycket osannolikt att de vill anlita dig för sina resor igen. Är du inte 100 % säker på att kunna leverera det gästen vill, så är det bättre att du erkänner det.

Vänlighet och artighet

Var alltid artig och trevlig mot gästerna. Även så kallade besvärliga gäster ska bemötas med artighet och respekt. Det är inte okej att låta sig provoceras och sänka sig till den besvärliga gästens nivå. Tappar du humöret kan du se gästen som en förlorad kund.